داروهای بیماریهای پوست و مو Drugs Used to treat Skin diseases

نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت جلوگیری از ریزش مو
برگ گزنه 1 گرم
پیاز خشک شده 1 گرم
الکل 70 درصد 100 گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
مواد فوق را با هم مخلوط كرده و چند روز کنار گذاشته و سپس آنرا صاف كرده و با حاصل صافی سر را ماساژ دهند .

نسخه شماره 2- دارو جهت جلوگیری از ریزش مو
شیره تازه علف چشمه 100 گرم
الکل 90 درجه 100 گرم
اسانس ژرانیوم 10 قطره
طرز تهیه و روش استعمال :
داروهای فوق را با هم مخلوط كرده و پوست را با آن ماساژ دهید .

نسخه شماره 3- دارو جهت رفع ترک دست یا سینه یا پستان
کره کاکائو 70 گرم
روغن بادام شیرین 5 گرم
اکسید دوزنگ 0/1 گرم
برات دوسود 0/1 گرم
اسانس برگاموت 8قطره
طرز تهیه و روش استعمال :
داروهای فوق را با هم مخلوط كرده و جهت رفع ترک دست و یا پستان به موضع مالیده شود.

نسخه شماره 4- داروی ضد خارش
بادام شیرین 4 تا 6 گرم
بادام تلخ 4 تا 6 گرم
قند 60 گرم
آب 500 گرم
طرز تهیه و روش استعمال :
مغز دو بادام را با قند سائیده و حاصل با آب مخلوط شود . در نتیجه نوعی شیر بادام بصورت امولسیون بدست می آید که در طی 24 ساعت به موضع خارش مالیده و یا جهت رفع خارش های دستگاه تناسلی زنان استعمال شود .

نسخه شماره 5- دارو جهت بیماریهای جرب و خارش
گل حلوا یک قسمت
ریشه انجبار یک قسمت
درمنه یک قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
داروهای فوق را به مدت 5 دقیقه جوشانیده و صاف نموده و حاصل صافی را پس از سرد شدن روزی 2 الی 3 بار به موضع می مالند .

نسخه شماره 6- دارو جهت جرب و خارش
برگ سنا یک قسمت
پوست هلیله زرد یک قسمت
مدرسنگ یک قسمت
سفیداب قلعی یک قسمت
روغن گل سرخ 20 قطره
روغن بنفشه 20 قطره
طرز تهیه و روش استعمال :
داروها را ( بجز روغنها ) کوبیده و با روغن ها مخلوط و بصورت ضماد درآورده و بر موضع قرار داده شود.

نسخه شماره 7- دارو جهت دملها و زخمها
کتیرا یک قسمت
تخم مرو یک قسمت
تخم کتان یک قسمت
گل بابونه یک قسمت
گل خطمی یک قسمت
شیر مقدر 2 لیتر
طرز تهیه و روش استعمال :
داروهارا کوبیده و با شیر پخته و حاصل چند نوبت به موضع مالیده شود .
نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1-
دارو : تمام گیاه شاهتره ( Fumaris parvifora)
مقدر مصرف : 0/5 تا 2 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
توجه :
1- مقدر زیاد این گیاه سمی بوده و مصرف آن به مقدر زیاد می تواند باعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسی شود بنابراین مصرف آن باید زیر نظر پزشک باشد .
2- در مصرف خارجی عصاره آنرا جهت خارش های جلدی توصیه نموده اند .
نسخه شماره 2- دارو جهت رفع اگزما و جوشهای صورت و کلیه بیماریهای پوستی
دارو : تمام گیاه گلدار بنفشه سه رنگ ( Viola tricolor)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
توجه : در مصرف خارجی از دم كرده آن می توان جهت پاک كردن زخمهای عفونی و ناراحتی های پوستی نیز استفاده کدر .
نسخه شماره 3- دارو جهت معالجه شکاف پاشنه پا و ناراحتی های پوستی
دارو : اسانس و گل بابونه اصلی ( Matricharia chamomilla)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و به محل ناراحتی های پوستی مالیده شود .
توجه : علاوه بر این بصورت حمام برای زخمهایی که به سختی درمان می شوند می توان استفاده کدر .
نسخه شماره 4- دارو ی ضد خارش
دارو : اسانس برگ گیاه برگ بو ( Larus nobilis)
طرز استعمال : به موضع مالیده شود .
نسخه شماره 5- دارو جهت معالجه اگزماها و زخمهای پوستی
دارو : پوست بلوط ( Quercus Spp)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و موضع مورد نظر را با آن شستشو دهید .
نسخه شماره 6- دارو ی ضد قارچهای پوستی و برطرف کننده خارش
دارو : تخم شنبلیله ( Trigonella foenum-graecum)
طرز استعمال : مقدری از دانه ها را خرد كرده با آب بصورت ضماد درآورده در محل ناراحتی های پوستی مصرف کنید .
نسخه شماره 7- دارو ی ضد سودا و ضد جوش ها و ورم پوست
دارو : ریشه زنجبیل شامی ( Inula helenicum)
مقدر مصرف : 100 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده بصورت لوسیون یا کمپرس گرم استعمال کنید .
نسخه شماره 8- دارو ی برطرف کننده خارش پوست
دارو : روغن اسطو خودوس ( Lavandula angustifolia )
روش استعمال : به موضع خارش مالیده شود .
نسخه شماره 9- دارو ی ضد خارش
دارو : اسانس نعناع ( Mentha piperita)
روش استعمال : به موضع خارش مالیده شود .
نسخه شماره 10- دارو ی ضد قارچهای پوستی
دارو : سیر ( Allium sativum)
طرز تهیه واستعمال : شیره سیر را تهیه كرده و سپس به موضع مالیده شود .
توجه : از شیره سیر و یا له شده آن در پانسمان زخمهای قانقرایایی و رفع زخمهای چرکین و همچنین التیام زخمها نیز استفاده بعمل می آید .
نسخه شماره 11- دارو ی ضد قارچ پوستی
دارو : حنا ( Lawsonia inermis)
مقدر استعمال: 10 تا 20 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را در دو لیوان آب جشو حل كرده مدت 30 دقیقه باقی بگذارید سپس آنرا بدون صاف كردن به موضع قارچی پوست مالیده و مدت نیم ساعت به روی پوست باقی بگذارید و در خاتمه موضع را با آب گرم شستشو دهید .
نسخه شماره 12- دارو جهت محافظت پوست و رفع شکنندگی آن
دارو : شیره تازه گل همیشه بهار ( Calendula officinalis)
مقدر استعمال: 4 تا 6 گرم
طرز تهیه و استعمال : شیره تازه را با 600 گرم کرهیا چربی دیگر مخلوط كرده و سپس به موضع مالیده شود.
توجه : این دارو علاوه بر این جهت التیام زخمهای سطحی بدن ، سوختگی ، سرمازدگی ، رفع دانه های پوستی ، اگزوما و غیره توصیه شده است .
نسخه شماره 13- دارو جهت رفع تحریکات آلرژیکی پوست
دارو : روغن مغز بادام ( Prunus amygdalus)
مقدر استعمال: 3 تا 5 گرم
طرز تهیه و استعمال : بصورت امولسیون تهیه شده و سپس به موضع مالیده شود .
نسخه شماره 14- دارو جهت رفع جوشهای صورت
دارو : پیار ( Allium cepa)
مقدر استعمال: 200 گرم
طرز تهیه و استعمال : بصورت جوشانده تهیه و سپس به موضع مالیده شود .
توجه : از جوشانده پیاز علاوه بر این جهت پانسمان زخمهای چرکین نیز استفاده بعمل می آید .
نسخه شماره 15- دارو جهت رفع شوره سر
دارو : روغن کرچک ( Ricinus communis)
طرز تهیه و استعمال : بصورت پماد یا لوسیون تهیه و مالیده شود .
نسخه شماره 16- دارو جهت رفع کوفتگی و التیام پوست
دارو : همیشه بهار کوهی ( Arnica montana)
مقدر استعمال : 5 تا 10 گرم
طرز تهیه و استعمال : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک فنجان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و به موضع مورد نظر بمالید .
نسخه شماره 17- دارو جهت زخمهای پوستی و درد مفاصل
دارو : ریشه سمفیتون ( کنسود طبی ) Symphytum officinale
مقدر استعمال : 5 تا 10 گرم
طرز تهیه و استعمال : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک فنجان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و به موضع مورد نظر بمالید .
نسخه شماره 19- داروی ضد جوش های پوستی مزمن
دارو : ریشه صابونی (غاسول ) ( Saponaria officinalis)
مقدر استعمال : 10 گرم
طرز تهیه و استعمال : بصورت خیسانده تهیه وسپس به محل خارش مالیده شود .
نسخه شماره 18- دارو بهبود دهنده زخمهای سطحی
دارو : شیره تازه گیاه مامیران ( Chelidonium majus)
مقدر استعمال : در موضع مالیده شود .
توجه : این دارو سمی است و مصرف آن فقط با نظر پزشک توصیه می گردد .
نسخه شماره 20- داروی جهت معالجه اگزومای پوستی
دارو : پوست گیاه نارون قرمز ( اوجا ، سمد ) ( Ulmus campestris )
مقدر استعمال : 50 گرم
طرز تهیه و استعمال : گرد پوست را با 150 گرم روغن گیاهی و 50 گرم موم مخلوط و به مدت نیم ساعت در 2 یا 3 مرتبه متوالی تحت اثر گرمای زیاد قرار می دهند و سپس به حالت گرم از یک پارچه نازک به منظور صاف كردن می گذرانند و پس از سرد شدن به موضع می مالند .
توجه : این دارو جهت سودا ، بروز دانه ها و زخمهای ناشی از بیماریهای نقرس و خناریز و دیگر ناراحتی های پوستی مزمن نیز استعمال می شود.
نسخه شماره 21- داروی جهت درمان زخمهای پوستی و اگزوما
دارو : تمام گیاه تازه علف چشمه ( Nasturtium officinale)
مقدر استعمال : گیاه را له كرده و بصورت ضماد بر روی موضع استعمال شود .
توجه : این دارو علاوه بر این جهت درمان زخمهای چرکین نیز استعمال می شود
نسخه شماره 22- داروی التیام دهنده و نرم کننده پوست
دارو : روغن بادام شیرین ( Prunus amygdalus var.dulcis)
روش استعمال : به موضع مالیده شود .
توجه : این دارو علاوه بر این در مورد زیر هم استعمال می شود :
– جهت التهابهای سطحی بدن
– در سوختگیها
– در باد سرخ
– ضد خارش در سرخک و مخملک
– بعنوان تسکین دهنده در اگزما
نسخه شماره 23- داروی ضد خارش های پوستی با منشا سودا
دارو : بادام تلخ ( Prunus Amygdalus var.amara )
طرز تهیه و استعمال : بصورت امولسیون تهیه كرده و سپس در موضع مالیده شود .
توجه : امولسیون فوق همچنین جهت رفع خارش های دستگاه تناسلی زن استعمال می شود . از طرفی خمیر بادام تلخ را به جای صابون می توان در اگزما و همچنین در رفع دانه های جلدی ، بوی بد پا و زیر بغل نیز مورد استفاده قرار درد .