فلوموسیل

نام ژنریک
Acetylcysteine
شکل دارویی
اشكال دارويي:

Tablet: 200 mg

Tablet, Effervescent: 200, 600 mg

Injection: 200 mg/ml

Sachet (Powder): Acetylcysteine 600mg + Vitamin C 75mg
موارد مصرف
موارد و مقدار مصرف: مسموميت با استامينوفن

بزرگسالان و كودكان: ابتدا مقدار mg/kg 150 در 200 ميلي ليتر دكستروز 5 درصد طي 15 دقيقه انفوزيون مي‌شود. به دنبال آن مقدار mg/kg 50 در 500 ميلي‌ليتر دكستروز 5 درصد طي 4 ساعت انفوزيون مي‌شود. سپس مقدار mg/kg 100 در 1000 ميلي ليتر دكستروز 5 درصد طي 16 ساعت انفوزيون مي‌شود.

مكانيسم اثر

پادزهر استامينوفن: مكانيسم اين اثر دقيقاً مشخص نشده است. ولي به نظر مي‌رسد ان – استيل سيستئين ذخيره گلوتاتيون كبدي را حفظ و يا متابوليتهاي سمي استامينوفن را از طريق واكنشهاي شيميايي غير فعال مي‌سازد و از اين طريق از آسيب كبدي جلوگيري مي‌كند.
موارد منع مصرف
عوارض جانبي

اعصاب مركزي: تب.

گوش، حلق، بيني: آبريزش شديد از بيني.

دستگاه گوارش: التهاب مخاط دهان، استفراغ، تهوع.

ساير عوارض: پوست مرطوب و چسبناك، اسپاسم نايژه، سنگيني قفسه سينه، افت فشارخون، افزايش فشار خون، تاكيكاردي.
موارد قابل توجه

تداخل دارویی
ملاحظات اختصاصي

اين دارو در تماس با پلاستيك و بعضي از فلزات بخصوص آهن، نيكل و مس، با آزاد كردن سولفيد هيدروژن آنها را بي رنگ مي‌كند. اين دارو باعث تيره شدن نقره مي شود. اين امر تأثيري بر قدرت اثر دارو ندارد.

براي استفاده خوراكي در مسموميت با استامينوفن دارو را با كولا، آبميوه يا آب تا %5 رقيق نموده و حداكثر طي يك ساعت از تهيه تجويز نماييد.

در مسموميت با استامينوفن ان- استيل سيستئين را مي‌توان تا 24 ساعت پس از بلع دارو تجويز نمود. براي رسيدن به پاسخ بهتر در 16 ساعت اول پس از بلع استامينوفن و ترجيحا در 8 ساعت اول بايد ان-استيل سيستئين را تجويز نمود.

در صورتي كه زمان بلع استامينوفن نامعلوم است يا سطح سرمي آن قابل تفسير نبوده يا طي 8 ساعت اول پس از بلع در دسترس نيست، اگر 24 ساعت يا كمتر از زمان بلع گذشته است سريعا ان- استيل سيستئين را به‌صورت وريدي تجويز نماييد.

در صورتي كه بدليل نارسايي كبدي ناشي از استامينوفن آنسفالوپاتي بروز نمود، براي پيشگيري از تجمع بيش از حد مواد نيتروژني درمان با ان- استيل سيستئين را قطع نماييد.

براي مصرف از راه استنشاقي، از محفظه‌هاي ساخته شده از پلاستيك قلع يا ديگر فلزات بي اثر استفاده نماييد.

براي اثرات بهتر، قبل از استنشاق بيمار بايد با سرفه كردن راه هوايي خود را پاك كند. مي‌توان پيش از استفاده، يك برونكوديلاتور تجويز نمود.

پس از مصرف استنشاقي دارو، بيمار بايد دهان خود را با آب شستشو دهد.

مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مادر مشخص نيست. با احتياط مصرف شود.

مصرف در بارداري: فقط در صورت ضرورت استفاده شود.
مکانیزم اثر
ملاحظات اختصاصي

اين دارو در تماس با پلاستيك و بعضي از فلزات بخصوص آهن، نيكل و مس، با آزاد كردن سولفيد هيدروژن آنها را بي رنگ مي‌كند. اين دارو باعث تيره شدن نقره مي شود. اين امر تأثيري بر قدرت اثر دارو ندارد.

براي استفاده خوراكي در مسموميت با استامينوفن دارو را با كولا، آبميوه يا آب تا %5 رقيق نموده و حداكثر طي يك ساعت از تهيه تجويز نماييد.

در مسموميت با استامينوفن ان- استيل سيستئين را مي‌توان تا 24 ساعت پس از بلع دارو تجويز نمود. براي رسيدن به پاسخ بهتر در 16 ساعت اول پس از بلع استامينوفن و ترجيحا در 8 ساعت اول بايد ان-استيل سيستئين را تجويز نمود.

در صورتي كه زمان بلع استامينوفن نامعلوم است يا سطح سرمي آن قابل تفسير نبوده يا طي 8 ساعت اول پس از بلع در دسترس نيست، اگر 24 ساعت يا كمتر از زمان بلع گذشته است سريعا ان- استيل سيستئين را به‌صورت وريدي تجويز نماييد.

در صورتي كه بدليل نارسايي كبدي ناشي از استامينوفن آنسفالوپاتي بروز نمود، براي پيشگيري از تجمع بيش از حد مواد نيتروژني درمان با ان- استيل سيستئين را قطع نماييد.

براي مصرف از راه استنشاقي، از محفظه‌هاي ساخته شده از پلاستيك قلع يا ديگر فلزات بي اثر استفاده نماييد.

براي اثرات بهتر، قبل از استنشاق بيمار بايد با سرفه كردن راه هوايي خود را پاك كند. مي‌توان پيش از استفاده، يك برونكوديلاتور تجويز نمود.

پس از مصرف استنشاقي دارو، بيمار بايد دهان خود را با آب شستشو دهد.

مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مادر مشخص نيست. با احتياط مصرف شود.

مصرف در بارداري: فقط در صورت ضرورت استفاده شود.
فارماكوكینتیك
تداخل دارويي

ان- استيل سيستئين با كلسيترامين، اكسي تتراسيكلين، تتراسيكلين، كلرتتراسيكلين، اريترومايسين لاكتوبيونات، آمفوتريسين B، آمپي سيلين، روغن يد دار، كيموتريپسين، تريپسين و هيدروژن پراكسيد ناسازگار است و بايد جداگانه مصرف شوند.
سایر اطلاعات
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق آمينواسيد ال ـ سيستئين.

طبقه‌بندي درماني: داروي موكوليتيك، پاد زهر مسموميت با استامينوفن.

طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B

نام‌هاي تجاري: ACC 200, ACC long, Fluimucil