داروهاي بيماريهاي قلبي Heart disease

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو جهت طپش قلب
دارو : ریشه سنبل الطیب ( Valeriana officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 2- دارو جهت طپش قلب با منشا عصبی
دارو : برگ و گیاه گل گاو زبان ( Borago officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان یک ساعت قبل از غذا میل کنید.
نسخه شماره 3- دارو جهت ضعف قلب
دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت قبل از غذا میل کنید.
نسخه شماره 4- دارو ی مقوی قلب
دارو : تمام گیاه اسطوخودوس ( Lavandula angustifolia)
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت قبل از غذا میل کنید.
نسخه شماره 5- دارو ی مقوی قلب
دارو : گل زالزالک ( Crataegus monogyna)
مقدر مصرف : 2 تا 3 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت قبل از غذا میل کنید.
توجه : این دارو علاوه بر این با مقدر مصرف فوق درای کاربردهای زیر می باشد :
– جهت تصلب عروق کرونر ( درجه خفیف )
– جهت ضعف میو کدر بعد از بیماریهای عفونی
– در مورد عدم تحمل به دیژ یتالین
– جهت اختلال در ریتم قلب
– جهت آسم قلبی
نسخه شماره 6- دارو ی مقوی قلب
دارو : تمام گیاه اسطوخودوس ( Lavandula angustifolia)
مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت قبل از غذا میل کنید.
نسخه شماره 7- دارو جهت معالج دردهای قلبی
دارو : ریشه انجدان رومی ( Levisticum officinalis)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت قبل از غذا میل کنید.
نسخه شماره 8- دارو جهت خفقان و درد قلب
دارو : تمام گیاه مرزنجوش ( Origanum majorana)
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان یک ساعت قبل از غذا میل کنید.
نسخه شماره 9- دارو ی مهیج قلب
دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت قبل از غذا میل کنید.