دکسترومتورفان

نام ژنریک
Dextromethorphan HBr
شکل دارویی
اشكال دارويي:

Tablet: 15mg

Capsule, Gelatin Coated: 15mg

Syrup: 15 mg/5ml

Drop: 4mg/ml
موارد مصرف
موارد و مقدار مصرف

درمان سرفه هاي بدون خلط (مزمن)

بزرگسالان و کودکان 12 ساله و بزرگتر: مقدار 20-10 ميلي گرم هر چهار ساعت، يا 30 ميلي گرم هر 8-6 ساعت مصرف مي شود. حداکثر مقدار مصرف mg/day 120 است.

کودکان 11-6 ساله: مقدار 10-5 ميلي گرم هر چهار ساعت، يا 15 ميلي‌گرم هر 8-6 ساعت مصرف مي شود. حداکثر مقدار مصرف mg/day 60 است.

کودکان 5-2 ساله: مقدار 5-5/2 ميلي گرم هر چهار ساعت، يا
5/7 ميلي‌گرم هر 8-6 ساعت مصرف ميشود. حداکثر مقدار مصرف mg/day 30 است.
موارد منع مصرف
موارد منع مصرف و احتياط

موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به دارو و در بيماراني که در طي دو هفته قبل از مصرف دکسترومتورفان ، داروهاي مهارکننده مونوآمين اکسيداز (MAO) مصرف کرده اند.

موارد احتياط: آسم و ساير اختلالات تنفسي که ترشحات غليظ دارند، (ممکن است حرکت و جابه جايي ترشحات را مختل سازد).
عوارض جانبی دارو
ملاحظات اختصاصي

1- درمان با دکسترومتورفان به منظور رفع شدت و دفعات سرفه انجام مي گيرد، بدون آنکه اثر محافظت کننده رفلكس سرفه را به طور کامل از بين ببرد.

2- ماهيت و دفعات سرفه بايد پيگيري شود.

3- افزايش دوز دارو اثر آن را زياد نمي کند.
موارد قابل توجه

تداخل دارویی
تداخل دارويي

مصرف همزمان با مهارکننده MAO ممکن است موجب تهوع ، کمي فشارخون ، هيجان، افزايش حرارت بدن و اغما گردد.

دکسترومتورفان بايد حداقل دو هفته بعد از قطع مصرف مهارکننده MAO تجويز شود.
مکانیزم اثر
تداخل دارويي

مصرف همزمان با مهارکننده MAO ممکن است موجب تهوع ، کمي فشارخون ، هيجان، افزايش حرارت بدن و اغما گردد.

دکسترومتورفان بايد حداقل دو هفته بعد از قطع مصرف مهارکننده MAO تجويز شود.
فارماكوكینتیك
فارماكوكينتيك

جذب: از دستگاه گوارش به راحتي جذب و اثر آن طي 30-15 دقيقه شروع مي شود.

پخش: مشخص نيست.

متابوليسم: به طور گسترده در کبد متابوليزه مي شود. نيم عمر پلاسمايي اين دارو حدود 11 ساعت است.

دفع: مقدار کمي از دارو به صورت تغيير نيافته دفع مي شود. متابوليتهاي آن به طور عمده از راه ادرار دفع مي شوند. حدود 10-7 درصد از طريق مدفوع دفع مي شود. اثر ضدسرفه تا 6-5 ساعت باقي مي ماند.
سایر اطلاعات
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق لورفانول.

طبقه‌بندي درماني: ضدسرفه (غيرمخدر).

طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C

نکات قابل توصيه به بيمار

1- در صورتي که سرفه بيش از هفت روز طول بکشد به پزشک مراجعه کنيد.

2- از يک دستگاه مرطوب کننده هوا براي تصفيه غبار، دود و آلودگي هوا استفاده کنيد.

مصرف در كودكان: مصرف قرص و شربت اين دارو در کودکان کوچکتر از دو سال توصيه نمي شود.

مصرف در شيردهي: بيضرري مصرف اين دارو در دوران شيردهي ثابت نشده است.

عوارض جانبي

اعصاب مرکزي: سرگيجه، خواب آلودگي.

دستگاه گوارش: تهوع.

مسموميت و درمان

تظاهرات باليني: تهوع، استفراغ، خواب آلودگي، سرگيجه، تاري ديد، نيستاگموس، تنفس ضعيف، احتباس ادرار، پسيکوز سمّي، استوپور و اغما.

درمان: شامل مصرف ذغال فعال برا ي کاهش جذب دارو و تزريق وريدي نالوکسان ، به منظور حمايت تنفسي است. نشانه هاي ديگر به طور حمايتي درمان مي شوند.