شانس داشتن فرزند پسر در روش PGD

شانس داشتن فرزند پسر در روش PGD برای مردانی که تنها دختر داشته‌‌‌‌اند

برخی والدین همواره آرزو داشته‌‌‌‌اند که جنسیت فرزند خود را انتخاب کنند! با وجود توجهات در این زمینه، بررسی‌‌‌‌های علمی اندکی برای پاسخ به این سوال که چرا برخی خانواده‌‌‌‌ها نمی‌‌‌‌توانند به جنسیت مورد نظرشان دست‌‌‌‌یابند انجام گرفته است.

طی آزمایشی نشان داده شد جنسیت فرزند یا فرزندان قبلی چه تأثیری بر‌ روی نتایج تشخیص جنسیت قبل از لانه گزینی (PGD) دارد.

بدین منظور، 218 مرد کاندید دریافت PGD مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند، مردانی که فرزند پسرشان فوت شده بود یا از ازدواج قبلی فرزند پسری داشتند (70 نفر) و مردانی که تنها دارای فرزند دختر بودند (147 نفر). جنین‌‌‌‌های پسر طبیعی به این دو گروه منتقل شد و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این پژوهش نشان می‌‌‌‌دهد با وجود یکسان بودن کیفیت جنین‌‌‌‌های انتقال یافته، درصد لانه گزینی و حاملگی در گروهی که همسرشان قبلاً صاحب فرزند پسر بودند، نسبت به گروهی که فقط صاحب فرزند دختر بودند، به طور معنی‌داری بالاتر است و احتمال سقط به طور معنی‌داری در این گروه کاهش می‌یابد.

نتایج این پژوهش نشان می‌‌‌‌دهد اسپرم‌های حاوی کروموزوم Y در مردانی که قبلا صاحب فرزند پسر بوده اند، در مقایسه با مردانی که فاقد فرزند پسر بودند، توانایی تکوین بیشتری دارند. این بدان معنی است که در زوج‌‌‌‌هایی که صاحب فرزند پسر نمی‌‌‌‌شوند، ممکن است کروموزم Y مرد سلامت کافی نداشته باشد، در این صورت حتی در صورت انجام PGD نیز این زوج‌‌‌‌ها صاحب فرزند پسر نخواهند شد.  (بر مبنای سایت شبکه ی علمی رویان)