حسگرهای وایرلس مغز

این حسگرهای وایرلس (بی‌سیم) پس از قرار گرفتن در مغز، به پزشکان در اندازه‌گیری دما و فشار داخل مغز کمک خواهند کرد. از طرفی با وجود آن‌ها، دیگر نیاز به جراحی‌های بعدی پس از جراحی اول نیست.